Zberňa šatstva, topánok, hračiek a spotrebných vecí

Milí priatelia, po minuloročnej skúsenosti sme sa rozhodli v našej Zberni šatstva urobiť niekoľko zmien.

Určili sme zberné dni, ktoré budú každý prvý pondelok v mesiaci v čase od 10:00-12:00 a od 16:00-18:00. Konkrétne termíny Zberných dní:

4.3.2019

1.4.2019

6.5.2019

3.6.2019

Darované veci nám doneste čisté v taškách alebo vreciach, ktoré nepotrebujete.

V žiadnom prípade nám nenoste veci po starých rodičov ako obleky, kožuchy, kostýmy a blúzky.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že darované veci splnia svoj účel a pomôžu ich adresátom prekonať ťažké životné situácie. A nestanú sa len predmetmi, ktoré v sebe zanechávajú nostalgické spomienky lepších čias a aj napriek ich nevyužiteľnosti sa ich majitelia nechcú zbaviť jednoduchým vyhodením do zberných nádob.

Bazovského 6, 841 01 Bratislava
E-mail: info@centrumrodiny.sk
Mobil: 0944 834 313

(Visited 6 068 times, 1 visits today)

Comments are closed.