Klubový deň pre šachistov

Občianske združenie Šachový klub DÚBRAVAN
Repašského 1949/5, 841 02 Bratislava, IČO: 42252954
Číslo účtu v tvare IBAN: SK4911110000001165481003

Adresát: Každý sympatizant šachu (najmä v Dúbravke)

Kto sme?
Od roku 2011 je náš klub registrovaný v Slovenskom šachovom zväze a zároveň máme mágistrované občianske združenie Šachový klub Dúbravan. Cieľ klubu je zameraný na šachový tréning detí, účasť na šachových ligách a organizovanie turnajov pre mládež, ale i pre dospelých. V súčasnosti máme cca. 25 aktívnych členov klubu.

Činnosť a programy nášho klubu

Hlavné aktivity nášho klubu sú:
– trénujeme deti v šachovom krúžku na ZŠ Pri Kríži 11, Bratislava – Dúbravka
– zúčastňujeme sa šachových líg hraných v mesiacoch október až apríl, pričom
zápasy sa hrajú približne každé 2 týždne
– spoluorganizujeme Farský šachový turnaj v Dúbravke
– organizujeme detský turnaj O putovný pohár starostu Dúbravky v mesiaci máj
– organizujeme turnaj FIDE OPEN Dúbravan – O pohár SNP koncom augusta
– spoluorganizujeme školské majstrovstvá obvodu a kraja žiakov ZŠ a SŠ
– každý týždeň vo štvrtok trénujeme od 17 00 hod. do 19 00 hod. v klubovni
Centra rodiny, Bazovského 6, Bratislava – Dúbravka

Čo hľadáme a čo ponúkame?

– hľadáme priaznivcov šachu, ktorí majú chuť prísť si zahrať šach a nemusíte
byť ani členom nášho klubu
– počas klubového dňa rozoberáme odohrané šachové partie a šachovú teóriu
(otvorenia, stredná hra, koncovky, šachové úlohy, taktika, stratégia…)
– budem radi, ak prispejete svojimi 2% pre rozvoj klubu, alebo inak nás podporíte
– ponúkame miesto pre Vašu reklamu na našej internetovej stránke a na nami organizovaných šachových podujatiach a pod.

Informácie o nás nájdete:
– web stránka klubu http://www.dubravan.eu/
– kontakt: Mgr. art., Mgr. Ladislav Šipeky, FA; ladislav.sipeky@dubravan.eu;
mobil:0903 214 201

Ďakujeme Vám za podporu a tešíme sa na Vás !!!

(Visited 492 times, 1 visits today)

Comments are closed.