Klubík Anjelik

svetielkoJe denné centrum pre deti vo veku 3-6 rokov.Poskytuje im priestor pre prvé krôčky do spoločnosti svojich rovesníkov bez sprievodu ich maminky. Zameriava sa na rozvoj osobitosti detí, ich zručností, návykov, približuje deťom primeranou formou biblické príbehy a duchovné hodnoty. Keďže Klubík zatiaľ funguje len trikrát do týždňa v dopoludňajších hodinách (v pondelok, stredu a piatok v čase od 8.30 do 12.30 h), využívajú ho hlavne mamičky na rodičovskej dovolenke s mladším súrodencom, ktoré cítia, že ich staršia ratolesť už potrebuje pre svoj vývin pobyt v kolektíve.
Kontakt: anjelik.dubravka@gmail.com, 0948 512 618
Ak máte záujem prihlásiť svoje dieťatko, vyplňte dotazníkprihlášku.

(Visited 2 050 times, 3 visits today)

Comments are closed.