Voľnočasové aktivity pre deti a mládež od 6 do 15 rokov

Aktivity sú určené pre deti a mládež od 6 do 15 rokov. Fungujú na princípoch nízkoprahovosti, teda dostupnosti pre každého. Deti a mládež sa môžu zapojiť do rôznych aktivít, napr. zahrať si pingpong, stolný futbal, spoločenské hry, niečo si vytvoriť, niečomu sa priučiť alebo len tak si oddýchnuť a porozprávať sa so svojimi rovesníkmi alebo lektormi aktivít, ktorí sú ochotní poskytnúť rady v bežných aj v zložitých životných situáciách, prípadne pomôcť pri doučovaní.
Ponúkané aktivity:

Pondelok:

16:00-17:00 Pinpong so seniormi

16:00-18:00 Keramický krúžok

Streda:

14:00-16:00 Tvorivé dielne

15:00-17:00 Divadelný krúžok

17:30-18:30 Anglická konverzácia

18:00-19:00 Astronomický krúžok

Piatok:

14:00-16:00 Klubová činnosť (voľné hry, spoločenské hry)

15:00-16:00 Modelársky krúžok
Kontakt: info@centrumrodiny.sk, 0944 834 313

(Visited 1 553 times, 1 visits today)

Comments are closed.