Nízkoprahový klub Enter

Je určený pre deti a mládež od 6 do 15 rokov. Funguje na princípoch nízkoprahovosti, teda dostupnosti pre každého. V rámci klubu sa môžu deti a mládež zapojiť do rôznych voľnočasových aktivít, napr. zahrať si pingpong, stolný futbal, spoločenské hry alebo len tak si oddýchnuť a porozprávať sa so svojimi rovesníkmi alebo pracovníkmi klubu, ktorí sú ochotní poskytnúť rady v bežných aj v zložitých životných situáciách, prípadne pomôcť pri doučovaní.
Je otvorený každý pondelok od 14:00 do 17:00, stredu od 14:00 do 17:00 a piatok od 14:00 do 17:00
Kontakt: info@centrumrodiny.sk, 0940 651 434

(Visited 544 times, 1 visits today)

Comments are closed.