Aktuality

 

Projekt Dobrovoľníckej činnosti

Centrum rodiny je nezisková organizácia (NO), ktorá má v dlhodobom prenájme budovu na Bazovského ulici, v ktorej buduje Komunitné centrum (KC). Pre rôzne cieľové/vekové skupiny pripravila naša organizácia projekt Dobrovoľníckej činnosti.

Cieľom projektu je prispieť k rozvoju vzájomnej spolupatričnosti u ľudí žijúcich v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, podporiť medzigeneračnú solidaritu, vybudovať živú komunitu ľudí, ktorí sa aktívne zaujímajú o dianie vo svojom okolí, a svojou vlastnou dobrovoľníckou činnosťou ho chcú pozitívne ovplyvňovať.

Ľudia sa môžu zapojiť do dobrovoľníckej činnosti v rôznych oblastiach.

Hľadáme jednotlivcov na:

 • jednoduché administratívne práce spojené s bežnou činnosťou NO(kopírovanie dokumentov, zakladanie pošty, atď.)
 • správu web stránky a FB stránky
 • projektovú činnosť(sledovanie výziev na podporu KC z rozličných nadácií, štátnych dotačných schém, písanie projektov online, atď.)
 • pomoc pri zbierkach(potravinových a spotrebného tovaru: triedenie tovaru, rozdávanie letákov, distribúcia ku konečným adresátom, atď.)
 • prácu s deťmi a mládežou (tvorivé dielne, športové aktivity, workshopy)
 • pomoc starým, chorým a osamelým ľuďom(navštevovanie a drobná výpomoc)
 • pomoc pri voľnočasových aktivitách detí zo zdravotným postihnutím (autisti)

Hľadáme ľudí do tímu:

 • tím záhradníkov (údržba komunitnej záhrady: výsadba skalničiek, strihanie kríkov, maľovanie múrikov, atď.)
 • tím údržbárov (opravy a bežná údržba budovy)
 • organizačný výbor (organizovanie podujatí: príprava programu, zabezpečenie občerstvenia, ozvučovacej techniky, tvorivých dielní, hudobného programu, moderovanie podujatia, atď.)
 • tím grafikov/kreatívcov (tvorba propagačných materiálov: informačné letáky, plagáty na akcie, prezentácie z podujatí a aktivít, atď.)
 • tím fotografov (fotodokumentácia podujatí)
 • tím žurnalistov (písanie krátkych reportáží na webstránku, článkov do novín)

Okrem toho ponúka Centrum Rodiny možnosť:

na organizovanie vlastných podujatí športového alebo kultúrneho charakteru pre deti, rodiny, seniorov alebo celú komunitu

Alžbeta Šporerová, riaditeľka Centra rodiny
Kontakt: 0940 651 434
info@centrumrodiny.sk

Plagát s informáciami na stiahnutie TU 🙂

 

S Montessori proti poruchám učenia

Otvárame kurz je určený pre deti vo veku od 6 do 9 rokov:

PODPORUJEME – PODNECUJEME – POMÁHAME

Deťom so špecifickými poruchami učenia nestačia len úľavy v
škole. Potrebujú účinnú pomoc a podporu, vďaka ktorej sa zrýchli a
zefektívni ich proces učenia. Kvalita zrakového či sluchového
vnímania, fonematického uvedomovania či priestorovej orientácie
sa výrazne podpisuje na úspešnosti dieťaťa v škole.

Týmto kurzom podporujeme silné stránky detí a vytvárame pre nich
podnetné prostredie. Stimulujeme a korigujeme nedostatočne
rozvinuté funkcie. Pracujeme v malých skupinkách s montessori
pomôckami, pri ktorých deti zapájajú naraz viacero zmyslov a učia
sa pohybom, vďaka čomu sa im vytvára hlbšia pamäťová stopa.
Okrem montessori pomôcok využívame aj ďalšie didaktické
pomôcky a hry, ktorými podporíme rozvoj zrakového a sluchového
vnímania, komunikačných schopností, jemnej motoriky, vnímanie a
reprodukciu rytmu a iné.

Deti budú kurzom sprevádzať špeciálna pedagogička Katarína
Kubasová a montessori lektorka Naďa Nováková.

KDE: Centrum rodiny, Bazovského 6
KEDY: štvrtky od 15.00 do 16.00 od 20. 10. 2016
CENA: 70 EUR / 10 týždňov
Prihlasovanie: 0903 752 342 alebo montebynadia@hotmail.com

Naďa Nováková
www.facebook.com/montebynadia
0903 752 342

Katarína Kubasová
www.facebook.com/poruchyucenia
0904 454 467

Plagátik s informáciami na stiahnutie nájdete TU :-).

 

Taliančina pre všetkých

Máš rád taliančinu či Taliansko? Chceš sa naučiť túto reč? Kurz taliančiny pre mierne pokročilých každý utorok od 17:30h do 19:00h. Učebnice si vytvárajú študenti sami.

Chceme otvoriť aj kurz pre začiatočníkov. Ak máš záujem o jeden z týchto kurzov zavolaj na mobil: 0918 572 778.

 
 

svetielkoČo sa bude diať na Svetielku v novembri?

Kalendár s programom na mesiac november si môžete pozrieť TU:-)

 

Fotoreportáž z Hodového susedského posedenia

V nedeľu 25.9.2016 sa v Centre rodiny uskutočnilo Hodové susedské posedenie pri príležitosti Dúbravských hodov. Oficiálny program sa začal o 15,00 otvorením posedenia našim pánom starostom Martinom Zaťovičom. Všetci účastníci sa mohli zapojiť do pripravených aktivít podľa veku a odvahy. Na najmenších už čakala trampolína, tvorivé dielne, maľovanie na tvár aj na steny vnútorného dvora a premiéra veľkej exteriérovej šachovnice so šachovými figúrkami, ktorým za účasti zvedavého publika vdýchol život predseda šachového klubu Dúbravan Ladislav Šipeky. Nechýbala ani uvítacia služba pre nových “susedov” a predaj kníh, kvetov a rôznych drobností. Atmosféru podujatia podfarboval hudobný a tanečný program viacerých hudobno-dramaturgických telies. Všetkým srdečne ďakujeme za účasť.

🙂 V rámci susedského hodovania nám Michal Fratrič vyrezal krásnu lavičku, ktorá sa stala súčašou našej Komunitnej záhrady a bude slúžiť všetkým jej návštevníkom, Ďakujeme…a tešíme sa na ďalšie krásne vyrezávané doplnky.

 

Dobrovoľníci so spoločnosti EY pomáhali v Centre rodiny

Dňa 14. septembra 2016 v rámci akcie Global Community Day v našom Centre pomáhali dobrovoľníci so spoločnosti EY, ktorí nám poskladali nový detský záhradný domček, pokosili celý areál, poupratovali vnútorné priestory, okopali skalničky, namaľovali nové záhradné lavice a vonkajší plot. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu …

 

 

Hodové susedské posedenie

Milí priatelia,
srdečne vás pozývame na hodové susedské posedenie, ktoré sa uskutoční v Centre rodiny 25.9.2016 od 15.00 h. Pripravené je zábavné popoludnie pre veľkých aj malých…
Zároveň chceme poďakovať všetkým, ktorí nám darovali 2 percentá z daní a tiež tým, ktorí nás finančne podporili prostredníctvom našej výzvy na portáli ĽudiaĽuďom.sk a umožnili nám tak pokračovať v našej snahe opraviť budovu a upraviť areál pre ďalšie zaujímavé komunitné aktivity…

Za Tím Centra rodiny Alžbeta Šporerová, riaditeľka CR

 

Potravinová pomoc

Centrum rodiny sa v dňoch od 4.8.2016 do 19.8.2016 zapojilo do potravinovej pomoci organizovanej Fondom európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Bratislavskou arcidiecéznou charitou. Na základe adresných zoznamov sme rozdali 72 potravinových balíčkov, ktorých obsah pomôže aspoň čiastočne zmierniť aktuálnu životnú situáciu adresátov. Samotný projekt mal dva rozmery, okrem hmotnej pomoci bol pre nás dôležitý osobný kontakt s príjemcami. Osobné stretnutie zahŕňalo nielen poučenia, ale predovšetkým rozhovor a zdieľanie ich životných príbehov a ponuku pre zapojenie sa do komunitného života v našom Centre rodiny.

 

Dovolenkové pohľadnice

Milí priatelia,

ďakujeme Vám za Vašu podporu a prajeme Vám príjemné letné oddychovanie v kruhu svojej rodiny a priateľov. Tešíme sa na Vás opäť po prázdninách a ak budete mať čas a chuť, pošlite nám zo svojich letných výletov pohľadnicu. V rámci hodového posedenia získajú tri z nich zaujímavé ceny.

Za Centrum rodiny
Alžbeta Šporerová, riaditeľka

Plagátik Dovolenkové pohľadnice 2016


Akcia Naše Mesto 2016

V piatok 10.6.2016 sa naša organizácia zapojila už druhýkrát do celoslovenskej akcie NAŠE MESTO. Tento rok nám prišli pomáhať dobrovoľníci zo spoločností IBM, ČSOB, Tatra banka, Veolia Energia Slovensko, Slovnaft a Swiss Re Management. Pomohli nám namaľovať múriky na ihrisku, plot aj fasádu budovy. Zasadili stromčeky, skalničky a trávu, okopali skalky a bylinkovú záhradu, ostrihali kríky a pokosili celý areál. Aj s ich pomocou naša Komunitná záhrada začína rozkvitať a stáva sa miestom oddychu a stretávania sa čoraz väčšieho počtu návštevníkov.
Ďakujeme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník…Click to enlarge image nm16-5.png


Milí priatelia,

s radosťou Vám oznamujeme, že náš projekt “Komunitná záhrada pre všetkých” zapojený do programu “Vy rozhodujete, my pomáhame” Nadácie Tesco, vyhral hlasovanie zákazníkov v našom regióne a získal podporu 1300 eur. Úprimne Vám všetkým ďakujeme za každý Váš hlas a tešíme sa na spoločné chvíle, strávené v príjemnom prostredí aj Vašej komunitnej záhrady.

Vaše Centrum rodiny

 


Staršie aktuality nájdete v archíve aktualít TU.

(Visited 1 301 times, 14 visits today)

Comments are closed.